Strona WWW

Aktualności

2019.04.23
Do końca strajku należy zgaszać dzieci na posiłki, gdy strajk się skończy gotujemy dla wszystkich dzieci, które są zapisane na obiady.
2019.04.05

W zwiazku ze strajkiem, kóry ma się rozpocząć w poniedziałek 8 kwietnia, informuję, że obiady w tym czasie zostają anulowane i nie trzeba ich odwoływać, do momentu ponownego otwarcia szkoły. Jeśli opłata za te dni została już wniesiona, to przejdzie na kolejny miesiac. W chwili zakończenia strajku nastepuje powrót do standardowego postępowania w sprawie zwrotów.

Stołówka w tym czasie będzie pracowała i może wydawać obiady dla chętnych dzieci. Aby obiad został dla dziecka przygotowany, należy przysłać informacje sms'em lub e-mailem najdalej do poniedziałku 8.00.

Posiłki możemy również pakować w jednorazowe opakowania.

Na posiłki można wchodzić od zaplecza stołówki, ze względu na to, iż główne wejście będzie nieczynne.

<< <  Strona 2 z 31  > >>

Zapisy na Stołówkę

W TRAKCIE AKCJI LATO STOŁÓWKA WYDAJE OBIADY, INFORMACJE JAK ZAPISAĆ DZIECKO NA OBIADY DO POBRANIA + REGULAMIN

Aby zapisać na stołówkę dziecko , które w poprzednim roku szkolnym uczęszczało i ma już karte elektroniczną na posiłki należy tylko wypełnić poniższą kartę zgłoszeniową.

Aby zapisać nowe dziecko kl. 1-8 na posiłki, należy wypełnić kartę, jak również pobrać i podpisać klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych. Na tej podstawie zostanie dziecku wydana karta elektroniczna-kaucja za kartę 10 zł.

Karta zgłoszeniowa dzieci klas od 1-8 i 1gim

Aby zapisać nowe dziecko kl.0 na posiłki, należy wypełnić kartę, umowę na całodzienne wyżywienie, jak również pobrać i podpisać klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych.
Na tej podstawie zostanie dziecku wydana karta elektroniczna-kaucja za kartę 10 zł.
 
Karta zgłoszeniowa CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE dla kl."0" oraz UMOWA 2018/2019
 
Obowiązek informacyjny RODO

Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

Wszystkie dokumenty można dostarczyć w formie elektronicznej
 
 
Karty elektroniczne informacja do pobrania

Do 26 lutego należy uregulować wszystkie zaległości w płatnosciach.
Nadpłaty będą zwracane na konto lub dodawane w nowym systemie do portfela dziecka.

 
Regulamin obowiązujący od 1 marca 2018r.
 
 


UMOWY NA CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE DZIECI Z KLAS "0" INFORMACJA

NA OBIADY MOŻNA ZAPISAĆ SIĘ W KAŻDEJ CHWILI, WYPEŁNIAJĄC I DOSTARCZAJĄC NA STOŁÓWKĘ LUB W FORMIE ELEKTRONICZNEJ KARTĘ ZGŁOSZENIOWA DZIECKA.

Karty zgłoszeniowe i regulamin można pobrać bezpośrednio ze strony.
 PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM I WARUNKAMI ZWROTÓW.
 

Cennik całodziennego wyżywienia do pobrania

Obiady jednorazowe, tortille, pierogi będzie można wykupić tylko i wyłącznie do godz 11.00 lub zamówić sms, a płatności dokonać na konto.

Nie przyjmujemy płatności w trakcie wydawania obiadów.
 
 
WG REGULAMINU ZWROTY ZWIĄZANE Z NIEOBECNOŚCIĄ DZIECKA ZE WZGLĘDU NA WYCIECZKI KLASOWE LUB INNE GRUPOWE IMPREZY, NALEŻY ZGŁASZAĆ DNIA POPRZEDZAJĄCEGO NIEOBECNOŚĆ DO GODZ 14.30.
 

Infor­mu­jemy, że dane oso­bowe, w kar­tach zgło­szeń są wyko­rzy­sty­wane wyłącz­nie do wewnętrz­nych  potrzeb  dzia­łal­no­ści  Stołówki szkolnej   zwią­za­nej z żywie­niem dzieci. Nie są one udo­stęp­niane oso­bom postron­nym.(zgod­nie z Ustawą z dn.29.08.1997 roku o Ochro­nie Danych Oso­bo­wych).

 

Podgląd karty zgłoszeniowej dziecka:

Zamawiam posiłki oferowane przez stołówkę w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2 ul. Lipińskiego 2, zgodnie z następującymi danymi :

 1. Imię i nazwisko dziecka/                         klasa

 …………………………………………….....                   ………………………

2. Abonament*:

 PEŁNY OBIAD /  TYLKO DRUGIE DANIE  / TYLKO ZUPA   / PODWIECZOREK

 Dodatkowe adnotacje:.................................................................. 

Okres zgłoszenia:................. od dnia …............ do dnia .....................

                ....................... od dnia …............ do dnia ......................    

4. Termin wpłaty: do …..........  dnia danego miesiąca (max do 10 dnia danego miesiąca)

     Wcześniejszy termin: ................................................................

 5. Dane zamawiającego–osoby odpowiedzialnej za dokonywanie płatności:

     - Imię i nazwisko: …...................................................................

     - kontakt : telefon: ......................................... ........................

     - e-mail : ................................................................................

6. Na podstawie tej karty każde zgłoszone dziecko będzie miało miało przygotowywane i wydawane posiłki od początku każdego miesiąca. W związku z tym rodzic/opiekun zobowiązuje się opłacać abonament od 1-go zamówionego posiłku w danym miesiącu.

7. W przypadku rezygnacji lub zmiany w posiłkach, należy ją zgłosić przed początkiem danego miesiąca.

Jako zamawiający, zobowiązuję się uiszczać należne opłaty (w powyżej wskazanym terminie i wysokości wynikającej z cennika).

Oświadczam, że w chwili rezygnacji z posiłków prześlę rezygnacje bezpośrednio na adres mailowy biuro@stolowka151.pl lub SMS 601 43 55 50 zgodnie z regulaminem.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin stołówki.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/naszych i dziecka danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej na stołówkę w celu i w zakresie wynikającym z zarządzania systemem kart elektronicznych, jak również na przesyłanie informacji przez ten system (Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.).

 załączniki:

Załącznik 1: Regulamin korzystania ze Stołówki w ZSOI nr 2

nowy numer konta od lutego 2019: mBank 79 1140 2004 0000 3902 7435 5046

 

Kraków dnia …........................ ..............................................

                                      DATA, CZYTELNY PODPIS ZAMAWIAJĄCEGO

 

Elżbieta Sawka Przysmak Gusto

30-4 Kraków

Ul. Lipińskiego 2

Tel. 601 43 55 50

Adres e-mail: esawka@stolowka151.pl

PODWIECZORKI

Można zapisywać dzieci z klas 1-3 na podwieczorki. Dodatkowe zgłoszenie wystarczy wysłać drogą  mailową lub dopisać na karcie zgłoszeniowej.

Cena podwieczorku.... zł, cena obiadu + podwieczorek.... zł.

Dzieci będą jadły posiłki w czasie pobytu na świetlicy, dlatego nie mogą one kolidować z zajęciami pozalekcyjnymi.

Szybki kontakt: Elżbieta Sawka, tel.: 601 435 550, e-mail: biuro@stolowka151.pl

« Sierpień 2019 »
PnWŚCzPSN
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Licznik odwiedzin: 2731118